NOVOSTI POLETNE TENIŠKE SEZONE 2020

Za poletno sezono 2020 smo pri sistemu igralnine pripravili nekaj novosti, katerih namen je vsem članom poenotiti pogoje igranja in v klubu omogočiti transparentno vodenje in kontrolo sistema igranja. Nekaj pojasnil glede teh sprememb in dodatnih bonitet za člane s plačano igralnino:

Igralnina

Igralnino poravna vsak član zase, vsak ima svojo tedensko kvoto ur ob načinu igranja, ki si ga bo iz cenika izbral. Enako plačilo za vsakega člana za število ur igranja na teden, ne glede ali igra dvojice ali posamezno. Termin igranja se šteje vsem igralcem na igrišču.

1,5 ure

Pomembna pridobitev za igralce je posamezni termin vsakega igranja –  1,5 ure.

4 EUR na termin

Člani s plačano igralnino imajo po izpolnjeni tedenski kvoti možnost igranja na nezasedenih igriščih po ceni igrišča 4 EUR na termin.

GRATIS družinska igralnina

Pomembna novost je GRATIS družinska igralnina. Vsi člani, ki imajo plačano katerokoli izmed igralnin imajo tedensko v soboto ali nedeljo brezplačen termin 1,5 ure za igranje  (žena, partnerka, otroci, vnuki).

Ura GRATIS vadbe

Vsak član s plačano igralnino, ima po dogovoru s klubskim trenerjem 1x v poletni sezoni eno uro GRATIS vadbe.

REZERVIRAJ SVOJ TERMIN

IMAŠ VPRAŠANJE?

VPRAŠAJ NAS

Kajuhova ulica 6a
2000 Maribor, Slovenija
Rezervirajte zdaj!
Kontaktirajte nas: +386 70 618 336