NOVOSTI POLETNE TENIŠKE SEZONE 2023

Za poletno sezono 2023 smo pri sistemu igralnine pripravili nekaj novosti, katerih namen je vsem članom poenotiti pogoje igranja in v klubu omogočiti transparentno vodenje in kontrolo sistema igranja. Nekaj pojasnil glede teh sprememb in dodatnih bonitet za člane s plačano igralnino:

Igralnina

Dopoldansko, celodnevno in Branikovo igralnino poravna vsak član zase glede na cenik.

Fiksni termin

Pri fiksnih terminih je cena določena za igrišče.

1,5 ure

Pomembna pridobitev za igralce je posamezni termin vsakega igranja –  1,5 ure.

4 EUR na termin

Člani s plačano igralnino imajo po izpolnjeni tedenski kvoti možnost igranja na nezasedenih igriščih po ceni igrišča 4 EUR na termin.

Vsi uporabniki

Ob rezervaciji in plačilu je imensko potrebno navesti vse uporabnike.

REZERVACIJE TERMINOV: +386 70 618 336

IMAŠ VPRAŠANJE?

VPRAŠAJ NAS

Kajuhova ulica 6a
2000 Maribor, Slovenija
Rezervirajte zdaj!
Kontaktirajte nas: +386 70 618 336