REKREATIVNI TENIS

najbolj zagriženi

Koncem preteklega leta je bil v Sloveniji narejen pomemben korak v enotno vodeno, skrbno načrtovano rekreativno veteransko teniško dejavnost. Leta 2011 ustanovljeno Društvo rekreativnih igralcev tenisa (DITS) in tovrstna organiziranost v okviru TZS sta se z ustanovno skupščino, dne 26. 11. 2015 združila v enotno Rekreativno veteransko organizacijo (RVO), ki je od te skupščine dalje organizirana in deluje v sklopu TZS. Pripravljen je program te dejavnosti od 2016 – 2020, ki ga od skupščine dalje vodi predsednik RVO Matjaž Pogačar.

Izvoljen je bil tudi 12 članski Upravni odbor RVO TZS, ki je sestavljen po regijskem principu. Kot eden od dveh predstavnikov štajerske regije sem bil izvoljen kot član v ta UO RVO TZS.

Ciljna skupina rekreacije so člani od 18 do 40 leta, veteranska pa od 35 let naprej, kar je tudi izhodišče pravil na rekreativnih ali veteranskih tekmovanjih.

Člani Upravnega odbora RVO smo doslej že podali mnenja in določene predloge na osnovi katerih bo dopolnjen in sprejet program RVO. Zagotovo bo z ozirom na interesni padec obstoječih, predvsem veteranskih prvenstev v veliki meri poudarek na regijskih tekmovanjih.
Poudarjena pa je organizacija za še bolj številčno in še bolje organizirano ekipno Slovensko veteransko ligo z delitvijo na vzhod – zahod in nekaterimi dopolnitvami dosedanjih pravil.

Sodelovanje v slovenski veteranski ligi – ekipno

V tem že dolgoletnem veteranskem ligaškem tekmovanju smo Branikovci udeleženci vse od ustanovitve tega tekmovanja. Leta 2013 in 2016 smo bili tudi slovenski veteranski prvaki.

PRIDRUŽI SE NAM!

VPIS

Kajuhova ulica 6a
2000 Maribor, Slovenija
Rezervirajte zdaj!
Kontaktirajte nas: +386 70 618 336